VETSORB A

vetsorb a

VETSORB A to naturalny produkt zoohigieniczny w postaci proszku. Służy do osuszania, dezodoryzacji i sanityzacji budynków inwentarskich oraz miejsc przebywania zwierząt. Dzięki zawartości montmorylonitu (bentonitu) ma działanie bakteriostatyczne, czyli hamuje wzrost bakterii w warunkach stałego kontaktu produktu z bakteriami. Produkowany jest wyłącznie z surowców mineralnych, posiada własności higroskopijne i osuszające, nie powoduje efektu rozmycia materiału (błota). Nie zawiera składników syntetycznych, dzięki czemu jest bezpieczny w stosowaniu. Użyte do produkcji minerały, dzięki swej budowie szkieletowej mają doskonałe powinowactwo do cząstek amoniaku i jego pochodnych, co czyni produkt skuteczny w absorpcji bioamin oraz amoniaku.

Preparat wpływa pozytywnie na mikroklimat pomieszczeń inwentarskich poprzez redukcję amoniaku i dwutlenku węgla, skutecznie osusza atmosferę, dezaktywuje biologicznie powierzchnię budynków i sprzęt. Dzięki swoim własnościom fizycznym i dodatkom olejków eterycznych jest doskonałym środkiem dezodorującym oraz antystresowym. Produkt ma wysokie właściwości bakteriostatyczne oraz cechuję się wysoką skutecznością sorpcji mykotoksyn.

Dlaczego warto stosować Vetsorb A?

 • trwałość, zachowuje takie same właściwości podczas przechowywania,
 • nie powoduje produktów ubocznych – posiada niezmienną strukturę krystaliczną,
 • zapewnia efektywne osuszanie podłoża (beton, deski, maty),
 • wpływa na zwiększenie komfortu chowu zwierząt, utrzymując poprawną higienę legowisk,
 • zmniejsza wytwarzanie amoniaku z mocznika
 • zapobiega powstawaniu ran oraz chorób zwierząt wywołanych przez bardzo drażniący amoniak,
 • absorbuje bakterie, grzyby oraz produkty ich przemiany: mykotoksyny,
 • wpływa na dłuższe użytkowanie ściółki (absorpcja wilgoci, moczu, kału),
 • stabilny chemicznie.

Parametry techniczne:

 • minerały podstawowe: klinoptylolit, montmorylonit,
 • wilgotność < 5 %,
 • pH 7,0-8,0,
 • nierozpuszczalny w wodzie,
 • bez zapachu,
 • barwa szarozielona,
 • absorpcja: amoniaku i bioamin,
 • uziarnienie: standard 0-0,2 mm ( na życzenie klienta również inne frakcje produktu).

VETSORB AZastosowanie: Sorbent ściółkowy Vetsorb A przeznaczony jest dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich takich jak: trzoda chlewna, bydło, drób, owce, konie, a także zwierząt domowych (psy, koty, króliki, gołębie)

Dawkowanie: Preparat stosuje się w formie proszku rozsypując go na powierzchni produkcyjnej niezależnie od rodzaju podłoża (ściółka, beton, ruszty i inne) w ilości 150g/m2.

Produkt dostępny w: workach 25 kg.

Badania produktu i certyfikaty: 

Badania bakteriostatyczności montmorillonitu (bentonitu) przeprowadzono metodą zawiesinową opracowaną w laboratorium Mikrobiologia GIG w Katowicach , w oparciu o normy PN-EN 1276 2000 i PN-EN 1276 2001 dotyczące metody określania działania bakteriobójczego środków dezynfekujących i antyseptycznych w sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych. W trakcie prac badawczych zastosowano szczepy bakterii najczęściej powodujące zakażenia ropne skóry, tkanek podskórnych oraz tkanek miękkich: Pseudomonas aeruginosa, Eschericha coli, Staphylococcus ureus, Enterococcus hirae. W wyniku badań wykazano, że dodatek bentonitu (montmorylonitu) całkowicie hamuje wzrost testowanych szczepów bakterii, inkludując je w swoich krystalitach.