Higiena ściółki

oferta

VETSORB A

Produkt zoohigieniczny do osuszania, dezodoryzacji i sanityzacji budynków inwentarskich oraz miejsc przebywania zwierząt. Wykazuje powinowactwo do amoniaku.

Zobacz ofertę...
oferta

VETSORB B

To efektywny sorbent antyzbrylający. Aromatyzowany olejkami eterycznymi, wykazuje działanie antydrobnoustrojowe oraz działa antystresowo oraz uspokajająco na zwierzęta.

Zobacz ofertę...

Potencjał hodowli, a higiena w budynkach inwentarskich

 Podstawowym założeniem podczas projektowania produktów dezynfekcyjnych linii Vetsorb było opracowanie takiego składnika aktywnego, który przy zachowaniu stu - procentowej naturalności, zapewni taki sam poziom bakteriostatyczności jak substancje syntetyczne.
W badaniach testowano zatem skuteczność naturach sorbentów mineralnych, w pełni przyjaznych dla ludzi i zwierząt, pod kątem immobilizacji określonych szczepów bakteryjnych.

Odpowiednio przygotowane preparaty naturalne poddano badaniom*, w których zastosowano szczepy bakterii najczęściej powodujących zakażenia ropne skóry, tkanek podskórnych oraz tkanek miękkich: Pseudomonas aeruginosa, Eschericha coli, Staphylococcus ureus, Enterococcus hirae. Badania potwierdziły, że jeden ze składników produktów Vetsorb A oraz Vetsorb B całkowicie hamuje wzrost testowanych szczepów bakterii, inkludując je w swoich krystalitach.

*Badania bakteriostatyczności przeprowadzono metodą zawiesinową opracowaną w laboratorium Mikrobiologia GIG w Katowicach, w oparciu o normy PN-EN 1276 2000 i PN-EN 1276 2001 dotyczące metody określania działania bakteriobójczego środków dezynfekujących i antyseptycznych w sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych.

Vetsorb A jako sorbent z powinowactwem do amoniaku

 • Vetsorb A, to naturalny produkt zoohigieniczny w postaci proszku. Produkt służący do osuszania, dezodoryzacji i sanityzacji budynków inwentarskich oraz miejsc przebywania zwierząt. Dzięki zawartości montmorylonitu (bentonitu), produkt ma działanie bakteriostatyczne. Hamuje wzrost bakterii w warunkach ich stałego kontaktu z produktem.
 • Vetsorb A jest produkowany wyłącznie z mineralnych surowców. Posiada własności higroskopijne i osuszające, nie powodując jednocześnie efektu rozmycia materiału (błota). Nie zawiera składników syntetycznych, co czyni go bezpiecznym w stosowaniu. Minerały użyte do produkcji, dzięki swej budowie szkieletowej i klatkowej, doskonale absorbują cząstki amoniaku i jego pochodne. 
 • Vetsorb A  jest wysoko skuteczny w pochłanianiu bioamin, takich jak kadaweryna, putrescyny i podobnych toksyn, a także produktów przemiany materii.

Dzięki odpowiedniej średnicy porów i kanalików, Vetsorb A skutecznie wyłapuje toksyny ze środowiska. Preparat wpływa pozytywnie na mikroklimat pomieszczeń inwentarskich poprzez redukcję amoniaku i dwutlenku węgla. Skutecznie osusza atmosferę, dezaktywuje biologicznie powierzchnie budynków i sprzęt. Dzięki swoim własnościom fizycznym i dodatkom olejków eterycznych jest doskonałym środkiem dezodorującym oraz antystresowym. Produkt ma wysokie właściwości bakteriostatyczne

Vetsorb B jako efektywny sorbent antyzbrylający

 • Vetsorb B to naturalny produkt mineralny w postaci proszku, aromatyzowany naturalnymi olejkami eterycznymi. Ma doskonałe właściwości higroskopijne, dlatego jest bardzo efektywnym środkiem antyzbrylającym. Posiada wysoką skuteczność przy hodowlach zwierząt gospodarskich, takich jak trzoda chlewna, bydło, drób, owce, konie.
 • Vetsorb B jest oparty na minerale z gromady krzemianów, należącym do grupy minerałów pospolitych. Naturalny minerał, dzięki swojej delikatnej i bardzo miękkiej strukturze wpływa pozytywnie na efektywne osuszanie ściółki oraz legowisk, a dodatkowo działa osłaniająco. Odpowiednio dobrane olejki eteryczne, wykazują działanie antydrobnoustrojowe i antyutleniające. Bodźce zapachowe wpływają również pozytywnie na psychikę zwierząt, działając antystresowo oraz uspokajająco.
 • Vetsorb B to preparat w pełni naturalny, bez dodatków syntetycznych substancji czynnych. Posiada wyłącznie składniki mineralne oraz naturalne olejki eteryczne. Efektywnie absorbuje wilgoć, pochłania inne zapachy i dezodoryzuje otoczenie. Dzięki odpowiedniej strukturze, mającej postać trioktaedrycznych warstw, posiada właściwości antystatyczne i antyadhezyjne.

Dlaczego warto stosować produkty VETSORB

 • są trwałe, zachowują takie same właściwości podczas przechowywania,

 • nie powodują produktów ubocznych – posiadają niezmienną strukturę krystaliczną,

 • zapewniają efektywne osuszanie podłoża (beton, deski, maty),

 • wpływają na zwiększenie komfortu chowu zwierząt, utrzymując poprawną higienę legowisk,

 • zmniejszają wytwarzanie amoniaku z mocznika,

 • zapobiegają powstawaniu ran oraz chorób zwierząt wywołanych przez bardzo drażniący amoniak,

 • absorbują bakterie, grzyby oraz produkty ich przemiany (mykotoksyny),

 • wpływają na dłuższe użytkowanie ściółki (absorpcja wilgoci, moczu, kału),

 • są stabilne chemicznie

Sorbenty ściółkowe Vetsorb A oraz Vetsorb B mają zastosowanie w chowie zwierząt gospodarskich takich jak: trzoda chlewna, bydło, drób, owce, konie. Doskonale sprawdzają się również w hodowli zwierząt domowych: psów, kotów, królików, gołębi.