Dodatki i materiały paszowe

Obsługa

Nasze dodatki paszowe, które oferujemy, to bentonitowe, zeolitowe i kaolinitowe kompleksy mineralne. Dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo zwierząt, stąd nasze produkty są w pełni naturalne i nie zagrażają zdrowiu. Pomagają one poprawić możliwości reprodukcyjne zwierząt, ich zdrowotność oraz ostatecznie poprawić jakość mięsa.

Liczne badania prowadzone w naszych laboratoriach pozwalały stworzyć odpowiednie receptury danych dodatków paszowych. Zostały one poddane testom w różnych kombinacjach ilościowych i jakościowych, na których podstawie wybraliśmy produkty, które miały najwyższą skuteczność w sorpcji mikotoksyn. Badania były prowadzone na tle toksykologicznym, biochemicznym i histologicznym.

oferta

Węglany Magnezu

Uniwersalny koagulant stosowany do wzbogacania w magnez pasz dla bydła zapobiegający zbrylaniu, dobrze wpływający na efektywność pasz oraz nawozów roślinnych.

Zobacz ofertę...
bentonity

Bentonity

Bentonity zwiększają wchłanianie dodatków nieorganicznych w przewodzie pokarmowym zwierząt, dzięki czemu zwiększa przyswajalność paszy i unieszkodliwia mykotoksyny.

Zobacz ofertę...
zeolity

Zeolity

Naturalny minerał, który zapobiegaja skażeniu mieszanek paszowych pleśniami i mykotoksynami, poprawiający pracę układu trawiennego i rozrodczego.

Zobacz ofertę...
oferta

Glinka Kaolinitowa

Eliminuje i absorbuje pleśnie, grzyby, toksyny, gazy oraz wpływa korzystnie na organizmy zwierząt zwiększając ich odporności na choroby i infekcje.

Zobacz ofertę...
-->

Higiena ściółki

Obsługa

oferta

VETSORB A

Produkt zoohigieniczny do osuszania, dezodoryzacji i sanityzacji budynków inwentarskich oraz miejsc przebywania zwierząt. Wykazuje powinowactwo do amoniaku.

Zobacz ofertę...
oferta

VETSORB B

To efektywny sorbent antyzbrylający. Aromatyzowany olejkami eterycznymi, wykazuje działanie antydrobnoustrojowe oraz działa antystresowo oraz uspokajająco na zwierzęta.

Zobacz ofertę...

Potencjał hodowli, a higiena w budynkach inwentarskich

 Podstawowym założeniem podczas projektowania produktów dezynfekcyjnych linii Vetsorb było opracowanie takiego składnika aktywnego, który przy zachowaniu stu - procentowej naturalności, zapewni taki sam poziom bakteriostatyczności jak substancje syntetyczne.
W badaniach testowano zatem skuteczność naturach sorbentów mineralnych, w pełni przyjaznych dla ludzi i zwierząt, pod kątem immobilizacji określonych szczepów bakteryjnych.

Odpowiednio przygotowane preparaty naturalne poddano badaniom*, w których zastosowano szczepy bakterii najczęściej powodujących zakażenia ropne skóry, tkanek podskórnych oraz tkanek miękkich: Pseudomonas aeruginosa, Eschericha coli, Staphylococcus ureus, Enterococcus hirae. Badania potwierdziły, że jeden ze składników produktów Vetsorb A oraz Vetsorb B całkowicie hamuje wzrost testowanych szczepów bakterii, inkludując je w swoich krystalitach.

*Badania bakteriostatyczności przeprowadzono metodą zawiesinową opracowaną w laboratorium Mikrobiologia GIG w Katowicach, w oparciu o normy PN-EN 1276 2000 i PN-EN 1276 2001 dotyczące metody określania działania bakteriobójczego środków dezynfekujących i antyseptycznych w sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych.

Vetsorb A jako sorbent z powinowactwem do amoniaku

 • Vetsorb A, to naturalny produkt zoohigieniczny w postaci proszku. Produkt służący do osuszania, dezodoryzacji i sanityzacji budynków inwentarskich oraz miejsc przebywania zwierząt. Dzięki zawartości montmorylonitu (bentonitu), produkt ma działanie bakteriostatyczne. Hamuje wzrost bakterii w warunkach ich stałego kontaktu z produktem.
 • Vetsorb A jest produkowany wyłącznie z mineralnych surowców. Posiada własności higroskopijne i osuszające, nie powodując jednocześnie efektu rozmycia materiału (błota). Nie zawiera składników syntetycznych, co czyni go bezpiecznym w stosowaniu. Minerały użyte do produkcji, dzięki swej budowie szkieletowej i klatkowej, doskonale absorbują cząstki amoniaku i jego pochodne. 
 • Vetsorb A  jest wysoko skuteczny w pochłanianiu bioamin, takich jak kadaweryna, putrescyny i podobnych toksyn, a także produktów przemiany materii.

Dzięki odpowiedniej średnicy porów i kanalików, Vetsorb A skutecznie wyłapuje toksyny ze środowiska. Preparat wpływa pozytywnie na mikroklimat pomieszczeń inwentarskich poprzez redukcję amoniaku i dwutlenku węgla. Skutecznie osusza atmosferę, dezaktywuje biologicznie powierzchnie budynków i sprzęt. Dzięki swoim własnościom fizycznym i dodatkom olejków eterycznych jest doskonałym środkiem dezodorującym oraz antystresowym. Produkt ma wysokie właściwości bakteriostatyczne

Vetsorb B jako efektywny sorbent antyzbrylający

 • Vetsorb B to naturalny produkt mineralny w postaci proszku, aromatyzowany naturalnymi olejkami eterycznymi. Ma doskonałe właściwości higroskopijne, dlatego jest bardzo efektywnym środkiem antyzbrylającym. Posiada wysoką skuteczność przy hodowlach zwierząt gospodarskich, takich jak trzoda chlewna, bydło, drób, owce, konie.
 • Vetsorb B jest oparty na minerale z gromady krzemianów, należącym do grupy minerałów pospolitych. Naturalny minerał, dzięki swojej delikatnej i bardzo miękkiej strukturze wpływa pozytywnie na efektywne osuszanie ściółki oraz legowisk, a dodatkowo działa osłaniająco. Odpowiednio dobrane olejki eteryczne, wykazują działanie antydrobnoustrojowe i antyutleniające. Bodźce zapachowe wpływają również pozytywnie na psychikę zwierząt, działając antystresowo oraz uspokajająco.
 • Vetsorb B to preparat w pełni naturalny, bez dodatków syntetycznych substancji czynnych. Posiada wyłącznie składniki mineralne oraz naturalne olejki eteryczne. Efektywnie absorbuje wilgoć, pochłania inne zapachy i dezodoryzuje otoczenie. Dzięki odpowiedniej strukturze, mającej postać trioktaedrycznych warstw, posiada właściwości antystatyczne i antyadhezyjne.

Dlaczego warto stosować produkty VETSORB

 • są trwałe, zachowują takie same właściwości podczas przechowywania,

 • nie powodują produktów ubocznych – posiadają niezmienną strukturę krystaliczną,

 • zapewniają efektywne osuszanie podłoża (beton, deski, maty),

 • wpływają na zwiększenie komfortu chowu zwierząt, utrzymując poprawną higienę legowisk,

 • zmniejszają wytwarzanie amoniaku z mocznika,

 • zapobiegają powstawaniu ran oraz chorób zwierząt wywołanych przez bardzo drażniący amoniak,

 • absorbują bakterie, grzyby oraz produkty ich przemiany (mykotoksyny),

 • wpływają na dłuższe użytkowanie ściółki (absorpcja wilgoci, moczu, kału),

 • są stabilne chemicznie

Sorbenty ściółkowe Vetsorb A oraz Vetsorb B mają zastosowanie w chowie zwierząt gospodarskich takich jak: trzoda chlewna, bydło, drób, owce, konie. Doskonale sprawdzają się również w hodowli zwierząt domowych: psów, kotów, królików, gołębi.

Mykotoksyny - problem hodowców

Obsługa

sorbent Vetsorb D

VETSORB D

Immobilizuje szerokie spektrum mykotoksyn, posiada podwyższoną skuteczność w stosunku do Deoksyniwalenolu. Tą mykotoksyną zanieczyszczone są głównie zboża, szczególnie pszenica, żyto, pszenżyto, owies oraz kukurydza.

Zobacz ofertę...
sorbent Vetsorb M

VETSORB M

Immobilizuje szerokie spektrum mykotoksyn, posiada podwyższoną skuteczność w stosunku do Zearalenonu. Mykotoksyna ta powoduje poważne zaburzenia w układzie rozrodczym zwierząt.

Zobacz ofertę...

Co to są mykotoksyny?

Mykotoksyny, to inaczej toksyny grzybowe. Mykotoksyny powstają w wyniku działania szoku hydrotermicznego na zarodniki grzybowe i rozwijają się na wegetujących roślinach, np. zbożach, które są wykorzystywane jako składniki pokarmu ludzi i zwierząt. Intensywny rozwój grzybów i akumulacja toksyn w ziarnach roślin stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego rozwoju zwierząt. Człowiek, jako konsument produktów odzwierzęcych, jest również narażony na szkodliwe oddziaływanie mykotoksyn. Wiele produktów spożywczych, takich jak przetwory zbożowe (mąka, pieczywo), orzeszki arachidowe, owoce i warzywa, które stanowią elementy diety człowieka, również mogą być zanieczyszczone toksynami grzybowymi.

 

Podział mykotoksyn – z punktu widzenia praktyki rolniczej

 • Grupa 1 - mykotoksyny powstające w wyniku chorób roślin przed żniwami. Wytwarzane są przez szczepy grzybów fitopatogennych, głównie z rodzaju Fusarium, pasożytujących na żywych organizmach. Do tej grupy należą następujące mykotoksyny: Deoksyniwalenol, T-2, Zearalenon.
 • Grupa 2 -  myktoksyny powstające w trakcie niewłaściwego przechowywania ziarna zbóż i nasion roślin oleistych. Wytwarzane przez grzyby saprotroficzne, pasożytujące na szczątkach organizmów martwych (głównie z rodzaju Aspergillus i Penicillum). Do tej grupy należą następujące mykotoksyny: Aflatoksyna, Ochratoksyna A, Patulina.

Skutki spożywania mykotoksyn

Głównym problemem hodowców są przede wszystkim mykotoksykozy, czyli choroby wywołane przez mykotoksyny. Spożycie mykotoksyn wraz z paszą lub żywnością może mieć bardzo negatywne skutki, gdyż wykazują one działania:

 • mutagenne – powodujące zmianę materiału genetycznego, a więc kodu DNA,
 • estrogenne – hamujące rozwój komórek jajowych,
 • kancrogenne - powodujące powstawanie nowotworów,
 • teratogenne – powodujące wady rozwoju płodu,
 • immunosupresyjne – hamujące wytwarzanie przeciwciał i komórek odpornościowych,
 • nefrotoksyczne – powodujące uszkodzenie nerek,
 • dermatoksyczne – wpływające negatywnie na stan skóry,
 • hepatotoksyczne – działające szkodliwie na wątrobę,
 • neurotoksyczne – powodujące uszkodzenie układu nerwowego.

Zatrucie mykotoksynami może doprowadzić do rozwoju wielu chorób, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

Objawy mykotoksykoz u zwierząt

Mykotoksyny  do organizmu zwierzęcego dostają się wraz z paszą lub z powietrzem (inhalacyjnie). Wszystkie mogą wywoływać u zwierząt zatrucia ostre, podostre lub przewlekłe. Każdy rodzaj mykotoksyn posiada charakterystyczne dla swojego działania objawy:

 • Trichotoceny, deoksyniwalenol - wywołują wymioty, wewnętrzne krwawienia, podrażniają skórę i uszkadzają układ krwiotwórczy.
 • Metabolity zearalenonu - wykazują działanie estrogenne. U loch, w wyniku zatrucia tą toksyną, ulega zaburzeniu cykl płciowy. Efektem tego są problemy z zapłodnieniem, lochy rodzą mniejsze mioty, mogą wystąpić częste poronienia. Przypuszcza się, że zearalenon może sprzyjać wystąpieniu bezmleczności poporodowej u loch. Toksyna ta, przedostaje się również do mleka, czego efektem jest wystąpienie mykotoksykozy u prosiąt.
 • Ochratoksyny - skutkują nefropatią (zaburzeniem chorobowym nerek o różnym podłożu).
 • Aflatoksyny - z reguły powodują pierwotne nowotwory wątroby, przyczyniają się do jej uszkodzenia i przerostu kanalików żółciowych.
 • Fumonizyny - mykotoksyny, które uszkadzają komórki układu nerwowego i przyczyniają się do powstawania gąbczastości mózgu u zwierząt. Mogą też powodować ślepotę całkowitą lub częściową, a u niektórych gatunków zapalenie płuc lub nowotwory wątroby.

 

Mykotoksyny -  w pokarmach dla zwierząt

Ziarno zbóż jest najczęściej podstawowym surowcem wykorzystywanym do produkcji pasz dla zwierząt i musi charakteryzować się określonymi parametrami. Przede wszystkim ziarna muszą posiadać odpowiedni poziom czystości mikrobiologicznej. Jeśli mieszanki paszowe dla zwierząt są przygotowane z zainfekowanego mykotoksynami ziarna, będą miały negatywny wpływ na wyniki w hodowli zwierząt gospodarskich.

Dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczące zawartości mykotoksyn w paszach podają w większości przypadków poziomy graniczne, które są jedynie zaleceniem, a nie są obowiązującym aktem prawnym. Wyselekcjonowanie ziarna zbóż, aby poziom mykotoksyn był w nich niski, jest bardzo trudne i kosztowne. Zdarzają się wilgotne lata, kiedy surowiec ma przekroczoną kilkakrotnie zawartość mykotoksyn. W związku z tym wykonywane są zabiegi niwelujące poziom mykotoksyn w paszach.

 

Czy można wyeliminować porażenie mykotoksynami u zwierząt?

 Ze względu na kontekst ekonomiczny oraz technologiczny, optymalnym rozwiązaniem immobilizacji toksyn grzybowych jest stosowanie skutecznych detoksykantów, wprowadzanych do organizmów zwierząt wraz z paszą. W ostatnich latach wykonano wiele badań nad zastosowaniem różnego rodzaju preparatów pochodzenia nieorganicznego do detoksykacji.

Dobrymi detoksykantami okazały się być naturalne sorbenty mineralne zbudowane z krzemianów oraz glinokrzemianów. Odznaczają się wysoką czystością oraz wytwarzane są zgodnie ze standardami paszowymi norm europejskich. Daje to gwarancję produktów w pełni bezpiecznych.

Jednak dotychczas, jedną ze słabszych stron sorbentów naturalnych, było ich wybiórcze działanie. Wykazywały skuteczność głównie w stosunku do aflatoksyny, która jest stosunkowo najłatwiejszą toksyną do immobilizacji.

 

mykotoksyny

Innowacyjna i skuteczna immobilizacja mykotoksyn

W oparciu o wieloletnie badania przeprowadzone w laboratoriach firmy CERTECH, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach powstały innowacyjne preparaty na mykotoksyny, które kompleksowo immobilizują mykotoksyny.

Badania pokazały, że nie wszystkie glinokrzemiany wykazują jednakową efektywność. Ich działanie jest zdeterminowane nie tylko przez zawartość substancji czynnej, ale także przez pochodzenie, kompletny skład mineralny i technologię obróbki. Nazwy handlowe tych preparatów na mykotoksyny to Vetsorb D i Vetsorb M.

Innowacyjne receptury posiadają szeroki zakres detoksykacyjny, dzięki czemu pozwalają eliminować w bardzo dużym stopniu mykotoksyny, takie jak: Deoksyniwalenol, Zearelenon, Toksyna T-2 (HT2), Aflatoksyna, Ochratoksyna A, Fumonizyna.

 

Skuteczne preparaty na mykotoksyny

Vetsorb D to wielofunkcyjny sorbent mykotoksyn, o podwyższonej skuteczności w odniesieniu do deoksyniwalenolu. Preparat złożony wyłącznie z dwóch komponentów. Jego unikatowa receptura pozwala uzyskać sorpcję szerokiego spektrum mykotoksyn, w tym Deoksyniwalenolu na poziomie około 70 %.

Vetsorb M - preparat złożony z czterech komponentów sorpcyjnych. Immobilizuje wszystkie mykotoksyny, przy czym na szczególną uwagę zasługuje wysoki poziom absorpcji toksyn takich, jak: Zearalenon (do 80%) - mykotoksyny odpowiedzialnej za zaburzenia pracy układu rozrodczego u zwierząt; oraz T2 i Ochratoksyna. Preparat, dzięki zawartości montmorillonitu, dodatkowo wpływa pozytywnie na gospodarkę wodną w organizmach zwierzęcych.

Biegunki

Obsługa

oferta

VETSORB L

Preparat oparty na bentonicie, który wykazuje właściwości sorpcyjne i jonowymienne. Wpływa pozytywnie na procesy zachodzące w przewodzie pokarmowym, stabilizuje pH.

Zobacz ofertę...

VETSORB L to naturalny dodatek paszowy, dedykowany dla wszystkich zwierząt gospodarskich. Głównym składnikiem mineralnym bentonitu jest montmorillonit, który pełni funkcję składnika aktywnego. To właśnie jego zawartość wpływa istotnie na unikalne właściwości bentonitu. Minerał ten charakteryzuje wysokie powinowactwo do cząsteczek mykotoksyn. Dzięki swojej strukturze wiąże min. aflatoksyny, a także kontroluje zanieczyszczenia radionuklidami. Dodatkowym atutem bentonitu jest zdolność absorpcji wody, dzięki czemu jest skutecznym produktem zapobiegającym rozwolnieniom. Optymalna granulacja  w postaci  proszku o uziarnieniu 0-0,2 mm charakteryzuje się zwiększoną powierzchnią aktywną. Dzięki temu szybciej niwelowane są przyczyny biegunki (poprzez absorbcje m.in. bakterii i mykotoksyn) oraz jej skutki (zatrzymywanie wody w organizmie).

Dlaczego warto stosować produkt Vetsorb L ?

 • gwarantuje bezpieczeństwo produkcji i stosowania pasz,
 • jest uniwersalny – może być stosowany we wszystkich rodzajach paszy, dla wszystkich zwierząt,
 • zachowuje swoje detoksykacyjne właściwości podczas przechowywania,
 • stabilizuje pH układu trawiennego,
 • zmniejsza ryzyko powstawania kwasicy żołądka, żwacza itp.,
 • bentonit nie podlega metabolizmowi, ani degradacji,
 • redukuje syndrom jelita wrażliwego,
 • wpływa na poprawę rozrodczości, a także na konsystencję samej paszy, umożliwiając mieszanie większej ilości składników płynnych,
 • jest obojętny dla środowiska,
 • nie zawiera składników modyfikowanych genetycznie GMO.

Parametry techniczne:

BENTONIT

 • minerał podstawowy: montmorylonit > 80 %
 • dioksyny:

max. 0,75 ng WHO-PCDD F-TEQ/kg produktu,
max. 0,75 ng WHO-PCDD F-PCB-TEQ/kg produktu produktu,

 • metale ciężkie

Pb – Max 30 ppm ,
Cd – Max 2 ppm,

 • ocena mikrobiologiczna : Salmonella – 0 %,
 • wilgotność max 12 %,
 • nierozpuszczalny w wodzie,
 • bez zapachu,
 • barwa szara,
 • absorpcja mykotoksyn: tak,
 • pH 9,0-11,5.

Zastosowanie

Vetsorb L  przeznaczony jest  dla wszystkich gatunków zwierząt, a w szczególności dla trzody chlewnej, bydła oraz drobiu. Może być stosowany w przypadku, gdy pasza jest zanieczyszczona radioaktywnym cezem, w celu kontrolowania jego poziomu u zwierząt i w produktach zwierzęcych.

Dawkowanie

Preparat Vetsorb L należy dodawać do paszy w dawce 3–7 kg na tonę paszy. Maksymalna dawka w paszy: 20 kg na tonę paszy. Profilaktycznie 2–5 kg na tonę paszy.