Glinka kaolinitowa

Obsługa

glinka kaolinitowaDodatek paszowy KAOFEED przeznaczony jest dla wszystkich gatunków zwierząt.

Dawkowanie: 0,5-2% (5000 – 20000 mg/kg paszy). Drób: 0,5-1% (5 – 20 kg/t paszy). Trzoda chlewna: 1-2% (10 – 20 kg/t paszy). Bydło: 1-2% (10 – 20 kg/t paszy).

Produkt dostępny w: workach 25 kg, big-bagach 1000 kg.

Parametry techniczne:

– dioksyny:

max. 0,15 pg WHO-PCDD F-TEQ/g produktu,

max. 0,03 pg WHO-PCB-TEQ/g produktu,

max. 0,18 pg WHO-PCDD/F-PSB-TEQ/g produktu,

– metale ciężkie: Pb – max. 15 ppm, Cd – max. 2 ppm, Hg – max. 0,1 ppm,

– ocena mikrobiologiczna: Salmonella – 0 %,

– wilgotność: max 3 %,

– rozpuszczalność w wodzie: nie,

– zapach: brak,

– Barwa: beżowo-szara

– aktywna powierzchnia właściwa: tak,

– wysoka porowatość: tak,

– absorpcja mykotoksyn: tak,

– uziarnienie: 0 – 1 mm.

Kaofeed to naturalna glinka kaolinitowa pełniąca funkcję dodatku paszowego. Zawierający min. 65% kompleksu uwodnionego krzemianu glinu. Powstaje na skutek wietrzenia skał magmowych, metamorficznych i osadowych.
Należy do grupy spoiw, środków przeciwzbrylających i koagulantów, a jako uniwersalny dodatek paszowy dla wszystkich grup zwierząt oznaczany jest jako Glinka kaolinitowa, wolna od azbestu (E559).
Substancją aktywną Kaofeed jest kaolinit o wartości min. 65%.

Dlaczego warto stosować Kaofeed?
– jest uniwersalny – może być stosowany we wszystkich rodzajach środków żywienia, dla wszystkich zwierząt,
– dodatek poprawia jakość i higienę pasz,
– wpływa korzystnie na konsystencję pasz – umożliwia stosowanie większej ilości składników płynnych,
– jest stabilny termicznie podczas granulowania pasz,
– zachowuje swoje detoksykacyjne właściwości podczas przechowywania,
– zwiększa przyswajalność białka ogólnego, włókna surowego i tłuszczy,
– wpływa korzystnie na parametry jakościowe tkanki mięśniowej zwierząt,
– poprawia nieśność, powoduje zwiększenie jednostkowej masy jaj, wielkości żółtka w jaju, wzrost zawartości witaminy A oraz zmniejszenie zawartości trójglicerydów,
– uzupełnia niedobory żelaza, potasu, magnezu i pierwiastków śladowych,
– powoduje powolne przejście przez układ trawienny i wydłużenie czasu wchłaniania składników odżywczych,
– zagęszcza treść pokarmową (profilaktyka przeciwbiegunkowa),
– redukuje poziom mykotoksyn,
– eliminuje i absorbuje pleśnie, grzyby, toksyny oraz gazy, w tym gazy odorowe: amoniak, siarkowodór itp.,
– wpływa korzystnie na organizm zwierząt – przyczynia się do zwiększenia ogólnej odporności na choroby i infekcje.

Zeolity

Obsługa

ZeolitZeolit - wyjątkowy minerał zwalczający bakterie i wirusy

Zeolit to naturalny minerał o wyjątkowych właściwościach fizycznych, wynikających z jego struktury krystalicznej. Utworzony został z popiołu wulkanicznego narażonego na działania wysokich ciśnień i temperatury. Sama nazwa pochodzi z greckiego dzeo = wrzeć (kipieć), zein = gotować oraz lithos = kamień (skała), co oznacza „wrzące kamienie” – ten termin wprowadził w 1765 roku szwedzki mineralog Freiherr Axel von Cronstedt, nawiązując tym samym do wydzielania dużych ilości wody przez niektóre minerały – pod wpływem ogrzewania zawarta w nich woda „wrze – pieni się”, pokrywając jednocześnie powierzchnię pęcherzykami.

Zeolity są to krystaliczne, uwodnione glinokrzemiany takich metali jak przede wszystkim: Ca, Mg, Na, K, Sr i Ba. Zeolity wyróżniają się szeregiem wyjątkowych cech fizyko-chemicznych, spośród których warto wymienić: wysoką pojemność adsorpcyjną, zdolność molekulrano-sitową, selektywność, pojemność jonowymienną, odporność na działanie podwyższonej temperatury i kwasów.

Średnie szacunki wskazują, że wykorzystanie zeolitów naturalnych na świecie wynosi około 3,6 megaton rocznie. Występują one w pustakach i szczelinach zasadowych skał magmowych, głównie w zasadowych wulkanitach. Pojawiają się również w geodach, granitowych i pustkach łupków krystalicznych oraz w niektórych żyłach kruszcowych.

Jednym z najpowszechniej występujących zeolitów naturalnych jest klinoptilolit.

Właściwości zeolitu

Dzięki swoim unikalnym właściwością zeolity znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu:

– budownictwie jako dodatek do cementów i zapraw budowlanych dzięki swoim właściwością pucolanowym

– w przemyśle paszowym jako dodatek paszowy z grupy antyzbrylaczy, posiadający także zdolność wiązania mikotoksyn

– jako gleby uzupełniające, poprawiając właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów

– do uzdatniania wód pitnych oraz jako sorbenty zanieczyszczeń ścieków i powietrza

– jako uniwersalny neutralizator zapachów i wilgoci w mieszkaniach

– jako nośnik substancji odżywczych i pierwiastków śladowych w produkcji nawozów sztucznych, a także jako nośnik substancji czynnych np. pestycydów

– jako sorbenty wilgoci i zapachów w lodówkach oraz zamkniętych magazynach

– jako wkłady do filtrów i oczek wodnych

– jako podłoże do hydroponicznej uprawy roślin, a także jako materiał drenażowy we wszystkich rodzajach użytków zielonych oraz do absorpcji zanieczyszczeń ze składowisk odpadów oraz hałd

– jako materiał o właściwościach hydroponicznych w uprawie trawników

– do neutralizowania zapachów i wilgoci w ściółkach dla zwierząt (posiadają pośrednie efekty bakteriostatyczne i grzybostatyczne)

– jako materiał dekoracyjny do donic, do budowy stawów ogrodowych, ścieżek itp.

– jako wypełniacz do produkcji elementów konstrukcyjnych

– do uzdatniania wody pitnej.

Węglan magnezu

Obsługa

weglan magnezuWęglan magnezu - natualny dodatek do pasz

Węglan  magnezu (Magnezyt) jest produktem pochodzenia naturalnego – minerał z gromady węglanów. Magnezyt posiada szerokie spectrum zastosowań, głównie w przemyśle paszowym m.in. do wzbogacania w magnez pasz dla bydła. Dodatkowo wykorzystywany jest w procesie granulacji  pasz – jako środek zapobiegający zbrylaniu i koagulant.

Bardzo korzystny środek dyspersyjny oraz naturalny smar – wpływa na efektywność pasz oraz nawozów roślinnych.

Produkt szczegółowo badany na zawartość zanieczyszczeń (w tym metali ciężkich, polichlorowanych bifenyli, polichlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofuranów) oraz bakterii (wolny od GMO).

Dlaczego warto stosować węglan magnezu?

  • uniwersalność – stosowane w wielu dziedzinach przemysłu,
  • trwałość, zachowują takie same właściwości podczas przechowywania,
  • nie powodują produktów ubocznych – niezmienialna struktura krystaliczna,
  • obojętny dla środowiska,
  • minerały nie podlegają metabolizmowi, nie ulegają degradacji,
  • stabilny chemicznie.

Bentonity

Obsługa

BentonityBentonity w branży hodowlanej

Najważniejszą właściwością bentonitu jest jego zdolność do sorpcji oraz jonowymienności. Ta skała ilista powstała w wyniku montmorillonityzacji szkliwa wulkanicznego zwiększa wchłanianie dodatków nieorganicznych zawierających azot w przewodzie pokarmowym zwierząt, dzięki czemu zwiększa przyswajalność paszy i pomaga w utrzymaniu odpowiedniego pH w żołądku zwierząt. Dodatek mieszanek bentonitowych w paszach i ściółkach unieszkodliwia mykotoksyny odpowiedzialne za pogorszenie stanu zdrowia zwierząt hodowlanych. Działa jak gąbka, która absorbuje niepożądane związki takie jak metale ciężkie, pestycydy czy mykotoksyny przy jednoczesnym dostarczeniu cennych minerałów, np.: wapnia, żelaza, magnezu, potasu, cynku i manganu. Bentonity zalecane są również przy biegunkach zwierząt.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie Certech.

oferta

Manobent MN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque porttitor suscipit eros, nec fringilla ligula placerat sed. Quisque porta vel velit vitae venenatis.

Zobacz ofertę...
oferta

Manobent MN Extra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque porttitor suscipit eros, nec fringilla ligula placerat sed. Quisque porta vel velit vitae venenatis.

Zobacz ofertę...
oferta

Manobent MA2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque porttitor suscipit eros, nec fringilla ligula placerat sed. Quisque porta vel velit vitae venenatis.

Zobacz ofertę...
oferta

Manobent MN98

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque porttitor suscipit eros, nec fringilla ligula placerat sed. Quisque porta vel velit vitae venenatis.

Zobacz ofertę...
oferta

Manobent MN3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque porttitor suscipit eros, nec fringilla ligula placerat sed. Quisque porta vel velit vitae venenatis.

Zobacz ofertę...

Właściwości bentonitów

Niezwykle istotną właściwością bentonitów jest zdolność do pęcznienia w warunkach dostępu wilgoci – w środowisku wodnym bentonity mogą zwiększyć swoją objętość nawet kilkunastokrotnie. Szczególną zdolnością adsorpcji wody odznacza się Na-montmorillonit, a więc bentonit sodowy, znacznie mniejszą z kolei Ca-montmorillonit – bentonit wapniowy.

Bentonity występują w wielu odmianach, są także podatne na różnorodne modyfikacje: aktywacje zasadowe, kwasowe, termiczne, czy organiczne. Ta wielopostaciowość daje możliwość uzyskania końcowych materiałów, nawet o skrajni odmiennych cechach. Dzięki swoim właściwościom bentonit to surowiec wykorzystywany w wielu branżach. Murray (2007) przedstawia aż 43 możliwości kierunków zastosowań bentonitów.

Płuczki wiertnicze Produkcja kredek Środki farmaceutyczne
Masy formierskie Detergenty Krzemiany podpierane
Granulowanie rudy żelaza Stabilizatory emulsji Plastyfikatory
Sorbenty higieniczne dla zwierząt Nośniki nawozów sztucznych Wypełniacze polimerów
Sorbenty Dodatki do żywności Uszczelniacze
Lepiszcza, spoiwa Odtłuszczanie wełny Uprawa roślin
Aerozole Nośniki herbicydów Stabilizatory gleb
Spoiwo w paszach i karmach Przemysłowe sorbenty olei Ścianki szczelinowe
Izolacje Nośniki pestycydów i insektycydów Stabilizatory zawiesin
Ziemie bielące Lekarstwa Oczyszczanie wody
Katalizatory Nanocząstki smektytu Klarowanie wina
Produkcja cementu Organoclays (organobentonity) Pochłaniacze zapachów
Ceramika i materiały ogniotrwałe Farby Odbarwiacz papieru gazetowego
Kosmetyki Papier Wkłady ołówków