Glinka kaolinitowa

Obsługa

glinka kaolinitowaDodatek paszowy KAOFEED przeznaczony jest dla wszystkich gatunków zwierząt.

Dawkowanie: 0,5-2% (5000 – 20000 mg/kg paszy). Drób: 0,5-1% (5 – 20 kg/t paszy). Trzoda chlewna: 1-2% (10 – 20 kg/t paszy). Bydło: 1-2% (10 – 20 kg/t paszy).

Produkt dostępny w: workach 25 kg, big-bagach 1000 kg.

Parametry techniczne:

– dioksyny:

max. 0,15 pg WHO-PCDD F-TEQ/g produktu,

max. 0,03 pg WHO-PCB-TEQ/g produktu,

max. 0,18 pg WHO-PCDD/F-PSB-TEQ/g produktu,

– metale ciężkie: Pb – max. 15 ppm, Cd – max. 2 ppm, Hg – max. 0,1 ppm,

– ocena mikrobiologiczna: Salmonella – 0 %,

– wilgotność: max 3 %,

– rozpuszczalność w wodzie: nie,

– zapach: brak,

– Barwa: beżowo-szara

– aktywna powierzchnia właściwa: tak,

– wysoka porowatość: tak,

– absorpcja mykotoksyn: tak,

– uziarnienie: 0 – 1 mm.

Kaofeed to naturalna glinka kaolinitowa pełniąca funkcję dodatku paszowego. Zawierający min. 65% kompleksu uwodnionego krzemianu glinu. Powstaje na skutek wietrzenia skał magmowych, metamorficznych i osadowych.
Należy do grupy spoiw, środków przeciwzbrylających i koagulantów, a jako uniwersalny dodatek paszowy dla wszystkich grup zwierząt oznaczany jest jako Glinka kaolinitowa, wolna od azbestu (E559).
Substancją aktywną Kaofeed jest kaolinit o wartości min. 65%.

Dlaczego warto stosować Kaofeed?
– jest uniwersalny – może być stosowany we wszystkich rodzajach środków żywienia, dla wszystkich zwierząt,
– dodatek poprawia jakość i higienę pasz,
– wpływa korzystnie na konsystencję pasz – umożliwia stosowanie większej ilości składników płynnych,
– jest stabilny termicznie podczas granulowania pasz,
– zachowuje swoje detoksykacyjne właściwości podczas przechowywania,
– zwiększa przyswajalność białka ogólnego, włókna surowego i tłuszczy,
– wpływa korzystnie na parametry jakościowe tkanki mięśniowej zwierząt,
– poprawia nieśność, powoduje zwiększenie jednostkowej masy jaj, wielkości żółtka w jaju, wzrost zawartości witaminy A oraz zmniejszenie zawartości trójglicerydów,
– uzupełnia niedobory żelaza, potasu, magnezu i pierwiastków śladowych,
– powoduje powolne przejście przez układ trawienny i wydłużenie czasu wchłaniania składników odżywczych,
– zagęszcza treść pokarmową (profilaktyka przeciwbiegunkowa),
– redukuje poziom mykotoksyn,
– eliminuje i absorbuje pleśnie, grzyby, toksyny oraz gazy, w tym gazy odorowe: amoniak, siarkowodór itp.,
– wpływa korzystnie na organizm zwierząt – przyczynia się do zwiększenia ogólnej odporności na choroby i infekcje.