Węglan magnezu

Obsługa

weglan magnezuWęglan magnezu - natualny dodatek do pasz

Węglan  magnezu (Magnezyt) jest produktem pochodzenia naturalnego – minerał z gromady węglanów. Magnezyt posiada szerokie spectrum zastosowań, głównie w przemyśle paszowym m.in. do wzbogacania w magnez pasz dla bydła. Dodatkowo wykorzystywany jest w procesie granulacji  pasz – jako środek zapobiegający zbrylaniu i koagulant.

Bardzo korzystny środek dyspersyjny oraz naturalny smar – wpływa na efektywność pasz oraz nawozów roślinnych.

Produkt szczegółowo badany na zawartość zanieczyszczeń (w tym metali ciężkich, polichlorowanych bifenyli, polichlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofuranów) oraz bakterii (wolny od GMO).

Dlaczego warto stosować węglan magnezu?

  • uniwersalność – stosowane w wielu dziedzinach przemysłu,
  • trwałość, zachowują takie same właściwości podczas przechowywania,
  • nie powodują produktów ubocznych – niezmienialna struktura krystaliczna,
  • obojętny dla środowiska,
  • minerały nie podlegają metabolizmowi, nie ulegają degradacji,
  • stabilny chemicznie.